Xì gà Romeo y Julieta CuBa được sản xuất tại CuBa, được gắn với câu truyện tình tiểu thuyết. Hãng xì gà được thành lập vào năm 1875, đã nhanh chóng được phổ biến tại CuBa và toàn thế giới.

Gọi Tư Vấn!